Het Blanke Schot
een dorpshuis voor iedereen

Vrienden van het dorpshuis

Per juni 2020 is het bestuur van de SCU gestart met de ‘Vrienden van het dorpshuis’.

Het dorpshuis moet een ontmoetingsplek blijven, waar iedereen zich thuis voelt. Om dit te bewerkstelligen is draagvlak nodig vanuit de Uddelse bevolking. Iedereen die hier het belang van ziet kan vriend(in) worden! Dit financiële steuntje in de rug is nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwe projecten en verbeteringen aan te brengen. Vriend(in) houdt in dat wij eenmalig per jaar 50 euro van u ontvangen en u ontvangt informatie over de besteding. 

Meer informatie? Mail ons ! of bel Peter Vermeer Szn. op 06-12944151. 

Lid worden? Klik hier.